Psychoterapia

Nazywam się Adrian Cwynar, jestem certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowanym terapeutą środowiskowym Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej              i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatryczne, asystentem psychodramy PIfE w Berlinie, posiadam specjalizację II stopnia       w pracy socjalnej potwierdzoną dyplomem Ministerstwa Pracy           i Polityki Społecznej.

Kontynuuję praktykę psychoterapeutyczną, którą rozpocząłem       w roku 2010 w Poradni Zdrowia Psychicznego Psych Med zlokalizownym w Gliwicach. Odbyłem wymagany staż do certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach na oddziale dziennym.


Moje kwalifikacje:

  • Ukończone studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim
  • Całościowe czteroletnie szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty w ramach Śląskiej Szkoły Psychoterapii atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Certyfikat terapeuty środowiskowego Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Certyfikat asystenta psychodramy Instytutu Psychodramy w Berlinie
  • Specjalizacja II stopnia w pracy socjalnej ( dyplom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej )
  • Doświadczenie w pracy interwencyjnej i socjalnej w zespole Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gliwicach
  • Liczne szkolenia i warsztaty w zakresie psychoterapii, interwencji kryzysowej, terapii uzależnień
  • Korzystam z superwizji prowadzonej przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Uczestniczę w konferencjach naukowych w zakresie psychoterapii