Oferta

Spotkania konsultacyjne

Stanowią zwykle wprowadzenie do współpracy w ramach psychoterapii i mają na celu rozeznanie zgłaszanego problemu. Podczas rozmowy omawiane są oczekiwania, cele osoby zgłaszającej się po pomoc oraz możliwości ich realizacji w pracy psychoterapeutycznej. Częścią spotkań konsultacyjnych jest omówienie procesu psychoterapii, jej warunków i zasad na jakich przebiega.

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia, której podstawą jest relacja terapeutyczna i dialog mający na celu zrozumienie siebie i swoich trudności. Osoba zgłaszająca się po pomoc uzyskuje w ten sposób możliwość rozumienia i poznania dróg na jakich dochodzi do kształtowania swoich sądów, rozumienia przeżywanych uczuć i powtarzanych sytuacji życiowych.

Psychoterapia indywidualna

Zakładanym rezultatem pracy psychoterapeutycznej jest wyzwolenie sił sprzyjających dobremu kontaktowi ze sobą samym    i światem, zmiany w zakresie samopoczucia, zdolności do kształtowania relacji i więzi z ludźmi, współpracy z otoczeniem.